woensdag 8 september 2010

Ondernemerschap, een motor voor jobcreatie? Een oefening in het kader van de Vlaamse Arbeidsrekening

Ondernemerschap wordt vaak gezien als belangrijke hefboom van jobcreatie. Een belangrijke vraag is of deze hefboomfunctie ook in het Vlaamse Gewest werkt. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we kijken naar de bijdrage van startend ondernemerschap aan werkgelegenheidsgroei. Dat is meteen ook de centrale doelstelling in dit WSE Report.
Lees dit Steunpunt WSE rapport hier.

Waarom worden vacatures moeilijk ingevuld?

De toenemende werkloosheid is één van de nefaste gevolgen van de aanslepende financiële en economische crisis van de jongste twee jaar. Het is dan ook verwonderlijk dat wanneer de economie lichte tekenen van herstel optekent, nieuwe vacatures maar moeizaam worden ingevuld. Dit wijst op een verhoging van de structurele werkloosheidsgraad en wordt verklaard door een verslechterde efficiëntie van ‘jobmatching’. Wanneer werklozen te lang in de situatie van werkloosheid vertoeven, verliezen ze hun vaardigheden, worden ze ontmoedigd en doen ze minder inspanningen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het risico bestaat er dan in dat ze zich in hun werkloosheidstoestand nestelen, wat tot hogere structurele werkloosheid leidt zodat het lagere niveau van werkloosheid van voor de crisis moeilijker terug bereikt kan worden.
Lees die studie van VIVES (KUL) hier.

Number of the Week: Safer Banks Without Sacrificing Growth

1.9%: The added annual economic output that tougher banking regulations could generate, according to the Bank for International Settlements. Read the complete post on the Real Times Economics blog here.

Read the complete Bank of International Settlements report here.

Paying Third-Graders for Better Test Scores

Efforts to improve education in the U.S. has included financial incentives for high-performing teachers and programs have targeted middle- and high-school students, but a recent study found success in giving money to kids as young as third grade who scored well on standardized tests.

Read the complete article on the WSJ Economics blog here.

Le ministre Nollet renforce l'aide au logement

Jean-Marc Nollet, ministre wallon du Logement, veut inciter les propriétaires à recourir aux agences immobilières sociales, et soutenir les locataires qui rencontrent des problèmes de solvabilité. De nouvelles aides sont prévues.
Lisez l'article dans Trends tendances ici.

A Small Step in the Right Direction

On his notorious blog, Greg Mankiw, economics professor at Harvard, congratulates the Obama administration with its new maesures to launch the American economy:

"The Obama administration is now proposing that businesses be allowed to expense investment expenditures. That is, for purposes of calculating taxable income, businesses would be able to fully and immediately deduct the cost of equipment, rather than having to gradually deduct the cost via depreciation allowances.

This is a good idea. People are feeling poorer and more uncertain about the future. The rational response is greater saving. The trick to restoring aggregate demand and full employment is to channel that saving into investment. Normally, the Fed can help by lowering interest rates. But with interest rates at the zero lower bound, that option is not available. Tax incentives for investment can help achieve what monetary policy would if it could.

However, the impact will be relatively modest. Notice that expensing merely accelerates deductions. Thus, the value to the firm depends on interest rates. With interest rates near zero, the impetus to investment is small. Put another way, this policy can be seen as giving firms a zero-interest loan if they invest in equipment. But with interest rates near zero anyway, the value of the loan is not that great.

One can imagine more aggressive policies along similar lines, such as an investment tax credit together with expensing. But let's not make the best the enemy of the good. This policy proposal is a step in the right direction. I hope Congress passes it quickly and in a bipartisan fashion."

Het herstel van onze concurrentiepositie

Lees het opiniestuk van Jef Vuchelen in Trends hier.

België glijdt weg op ranglijst hoger opgeleiden

Lees het artikel in De Standaard hier.

Nombre record de familles endettées

Au total, 361.955 personnes sont actuellement enregistrées comme mauvais payeurs auprès de la centrale des crédits de la Banque nationale. Il s’agit d’un record historique.
Lisez l'article dans Le Soir ici.

Mieux prévenir. Puis punir ?

L’Ecofin approuve l’examen préalable des budgets nationaux. Et entame le débat sur les taxes bancaires et sur les transactions financières.
Lisez l'article dans LLB ici.