dinsdag 8 februari 2011

Nieuw pensioencontract onvermijdelijk

De feitelijke koopkracht van toekomstige pensioenen is onzeker als gevolg van de lage rentestanden, inflatierisico en de stijgende levensverwachting. Een betere verdeling van risico en opbrengsten tussen generaties zou bij de herziening centraal moeten staan.

Lees hier deze rapport van de nederlandse centraal planbureau