maandag 31 mei 2010

La Flandre doit-elle craindre pour sa santé économique ?

Lisez l'article complet dans La Libre ici.

Stiekem besparen is onrechtvaardig

Elk jaar groeit het budget voor de ziekteverzekering 4,5procent, dat wordt aanvaard en heet de groeinorm. Maar we kunnen dat niet blijven betalen, zegt MARK ELCHARDUS, dus moeten we ergens besparen. Lees het volledige opiniestuk in De Standaard hier.

vrijdag 28 mei 2010

Wie is mijn volk?

Hoezeer de Vlaamse politici de staat ook willen hervormen, de solidariteit met de Franstaligen lijkt niet in het gedrang te komen. Of toch? ANDRÉ DECOSTER ontleedt het discours over de transfers. Lees het volledige opiniestuk in De Standaard hier.

Restos : la TVA a baissé, mais les prix n’ont pas bougé !

Lisez l'article complet dans La Libre ici.

woensdag 26 mei 2010

dinsdag 25 mei 2010

Erger dan de jaren tachtig

BESPAREN, DAT IS DE ECHTE INZET VAN DE VERKIEZINGEN. lees het volledige opiniestuk van Ivan Van de Cloot in De Standaard hier.

Wereldwijd sterven er minder kinderen

Lees het volledige artikel in De Standaard hier.

Pieter Timmermans débat avec Michel Jadot sur les pensions

L'un est re­trai­té, l'autre est hy­per­ac­tif, tous deux sont in­col­lables sur le sujet. Mi­chel Jadot, co­or­di­na­teur de la Confé­rence des pen­sions et Pie­ter Tim­mer­mans, di­rec­teur gé­né­ral de la FEB, échangent leurs points de vue sur les pen­sions. Une table ronde or­ga­ni­sée par "L’Echo/De Tijd".
Lisez l'article dans L'Echo ici.

donderdag 20 mei 2010

THE WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD 2010

View IMD's scoreboard here.

Read the press release here.

woensdag 19 mei 2010

Economische vooruitzichten 2010-2015

Lees de economische vooruitzichten van het Planbureau voor 2010-2015 hier.

Lees het samenvattende artikel in De Standaard hier.

Lees het perscommuniqué van het Planbureau hier.

Le bonus de pension : un cadeau empoisonné

Dans ce numéro de Regards Economiques, nous étudions les effets de trois réformes potentielles du système de pension légale en Belgique, incluant le «bonus de pension» introduit par le gouvernement en 2007 et visant à gratifier des années de travail au-delà d’un certain âge plutôt qu’à pénaliser la retraite anticipée. Nos variables d’intérêt sont l’âge de départ à la retraite, le budget du gouvernement et les inégalités au sein de la population âgée. Nos simulations révèlent que le «bonus de pension» est une réforme inefficace. Au contraire, une pénalisation de la retraite anticipée aurait permis d’améliorer la soutenabilité budgétaire du système, tout en réduisant davantage les inégalités des revenus parmi les pensionnés.
Lisez le rapport dans Regards économiques de l'Ires (UCL) ici.

maandag 17 mei 2010

Average tax burden on workers’ earnings fell in most OECD countries last year

Belgium, Hungary and Germany once again had the highest tax wedges for single workers without children on average wages, at 55.2%, 53.4% and 50.9% respectively, though all three countries showed a small drop from in 2008. Read the OECD summary here.

The Great Recession of 2008-2009: Causes, Consequences and Policy Responses

Read the complete IZA publication here.

Estimation de la fraude fiscale en Belgique

Lisez cette étude du DULBEA en FR ici et en NL ici.

woensdag 12 mei 2010

La réforme du système de retraite suédois

Lisez le rapport de l'IREF ici.

How nonprofits matter in American medecine


Schlesinger, M. and Bradford, H. (2006). How nonprofits matter in American Medicine, and what to do about it. Health Affairs 25, w287-w303.

Arguments in favour of for-profit organizations:
1. "There is overwhelming evidence that for-profit nursing homes have lower costs and greater efficiency"
2. "Nonprofit health care providers are slower to react to change, expanding capacity less quickly when demand rises and dropping services or withdrawing from markets less frequently when profitability declines."

Arguments in favour of nonprofit organizations:
1. "Ownership-related differences in adverse health events within facilities are far more pronounced in nursing homes than hospitals." The nonprofit nursing homes generally providing a better quality of care.
2. "Nonprofit organizations appear more trustworthy in delivering services, being less likely to make misleading claims, to have complaints lodged against them by patients, and to treat vulnerable patients differently from other clientele."
3. "Nonprofits are typically the incubators of innovation (for example, health maintenance organizations, or HMOs, during the 1930s or hospice three decades ago), using philanthropy and cross-subsidies to finance the development of services for which there is not yet a market."

Vaincre l'échec à l'école primaire

Lisez ce rapport de l'Institut Montaigne ici.

Impact of the crisis on unemployment has so far been less pronounced in the EU than in the US

Read this Eurostat news release here.

Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartstaat.

Lees het rapport van de Centrum van Sociaal Beleid Herman Deleeck hier.

Inkomen en diversiteit: onderzoek naar de inkomenpositie van migranten in België

Lees het rapport van de Centrum van Sociaal Beleid Herman Deleeck hier.

dinsdag 11 mei 2010

Environmental Performance Index 2010

Consult this webpage here.
Read the results for Belgium here.

EU is nog niet klaar met haar huiswerk

Het zijn niet de wolven van de financiële markten die de euro bedreigen, het is een gebrek aan begrotingsdiscipline binnen de muntunie. JOHAN VAN OVERTVELT en GEERT JANSSENS leggen uit hoe dat zit. Lees het opiniestuk in De Standaard hier.

How health reform helps reduce the deficit

Read the complete article by the Center on Budget and Policy Priorities here.

maandag 10 mei 2010

De Keuleneer: un fonds de 60 milliards est insuffisant

Pour Eric De Keuleneer, on pourrait envisager un mécanisme de sortie de la zone euro si un membre est confronté à une grande crise.
Lisez l'article dans LLB ici.

vrijdag 7 mei 2010

Transferts en regionale groei in België

Lees de VIVES briefing hier.

The least-bad rich-world economy : The charms of Canada

Good policies, good behaviour and good fortune: if only others could be as lucky. By 1995 Canada’s chronic fiscal deficits, towering public debt and stagnant economy prompted the Wall Street Journal to call it “an honorary member of the Third World”. Years of deficit cutting followed. The result was that Mr Harper’s government could easily afford the modest stimulus it applied in 2008. Government debt in Canada is still below 36% of GDP (and will soon fall), little more than half the (rising) ratio in the United States.

Read the complete article in The Economist here.

The chaos after Greece's rescue: Coming to a city near you?

What has happened in Athens does not have to spread. But the euro zone still faces tough decisions. Read the complete article in The Economist here.

Green back

In a world of ugly currencies, the dollar is sitting pretty. Read the complete article in The Economist here.

A Money Too Far

The problem, as obvious in prospect as it is now, is that Europe lacks some of the key attributes of a successful currency area. Above all, it lacks a central government. Read Krugman's opinion piece in the NYTimes here.

woensdag 5 mei 2010

The Folly of Currency Pegs

Read the complete AEI OUTLOOK SERIES on a possible ending of the eurozone here.

A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth

Read the Commission document here.

For Once and for All, Let's Agree the Government Can and Should Pick Winners

Read the complete article in the Huffington Post here.

ECONOMIC OUTLOOK FOR THE EURO AREA IN 2010 and 2011

Read the complete EUI report here.

Gezondheidskloof tussen sociale groepen neemt toe

Lees het volledige persbericht hier.

Eens zoveel pensioenspaarders in Vlaanderen als in de rest van het land

In 2006 deden ongeveer 2 miljoen mensen - 1.976.590 om precies te zijn - aan pensioensparen. De totale som van het pensioensparen opgegeven op de fiscale aangiften bedroeg 1,36 miljard euro. Per persoon komt dat neer op een bedrag van 687 euro. De gespaarde som steeg in 2006 sterker (plus 12%) dan het aantal pensioenspaarders (plus 6%). Toch doet nog lang niet iedereen aan pensioensparen. Slechts 3 op 10 mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 67 jaar gaven op hun belastingformulier van 2006 aan dat ze aan pensioensparen deden. Meer Vlamingen (36%) dan Walen (21%) en Brusselaars (slechts 15%) doen eraan mee. Het verschil in deelname tussen mannen en vrouwen is erg klein. 29,5% van de 18- tot 67-jarige mannen doet aan pensioensparen, tegen 28,5% vrouwen. In Vlaanderen en Wallonië zijn er telkens iets meer mannen dan vrouwen die eraan deelnemen, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het precies omgekeerd.
De grootste sommen worden gestort door mensen uit de leeftijdsgroep van 48 tot 57 jaar, gevolgd door die van 38 tot 47 jaar en die van 28 tot 37 jaar. Dit blijkt allemaal uit de gegevens van de fiscale statistiek der inkomens. Het gaat om cijfers van het inkomstenjaar 2006 en het aanslagjaar 2007, de meest recente die momenteel beschikbaar zijn.
De derde pensioenpijler bestaat naast de “eerste pijler” (de gewone wettelijke pensioenen) en de “tweede pijler” (het aanvullend pensioen via het werk onder de vorm van een groepsverzekering en georganiseerd op het niveau van de onderneming, de bedrijfstak of de beroepsgroep). De derde pijler is persoonsgebonden. Ieder individu kan eraan deelnemen en daardoor van belastingverlagingen genieten. Grosso modo bestaan er twee types: pensioensparen (pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen) enerzijds en anderzijds de individuele levensverzekeringen, wat eigenlijk een vorm is van sparen op lange termijn. Bijna 1,5 miljoen mensen (1.480.601) sparen voor hun pensioen via een individuele levensverzekering. (FOD Economie)
=> Evolutie van de levensverzekeringen en pensioensparen per jaar, per leeftijdsklasse, per geslacht en per regio en provincie

Een federale kieskring: nu meer dan ooit

Lees het volledige opiniestuk van Krisc Deschouwer en Philippe Van Parijs in De Standaard hier.

Vieillissement de la population: impact et enjeux sur les collectivités locales

Lisez cette étude de Dexia en FR ici et en NL ici.

dinsdag 4 mei 2010

De burger moet zelf meer gaan betalen: Waar kan worden gesneden en waarom?

Lees het volledige artikel in het NRC Handelsblad hier.

Loonevolutie en relatie tot de arbeidsmarkt

Lees dit rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering hier.

Het marketingmedicijn

Bekijk de Panorama reportage over de Belgische farmaceutische industrie op Canvas hier.