vrijdag 19 november 2010

Asielaanvragen sneller behandeld

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een aantal voorstellen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet om de asielprocedure sneller te laten verlopen. De behandelingstermijn voor asielaanvragen zal voortaan minder lang duren, waardoor de betrokkenen ook minder lang moeten worden opgevangen. Dat is gezien de grote instroom van asielzoekers en het tekort aan opvangplaatsen voor de overheid belangrijk.
Lees het artikel in DS hier.