maandag 25 oktober 2010

Discussie over cijfers: Uitmaken wie gelijk heeft is niet zo moeilijk

Een wazige intentieverklaring over de progressiviteit en een tegenstrijdigheid in de becijfering. Er valt volgens ANDRE DECOSTER wel degelijk een en ander in te brengen tegen de nota-De Wever. Lees het volledige opiniestuk hier.

Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets in Europe

This report presents an overview of the progress achieved so far by the EU, its Member States and other EEA member countries towards their respective targets under the Kyoto Protocol and the EU burden-sharing agreement. The assessment is based on greenhouse gas emission data in Europe for 2008, the first year of the Kyoto Protocol's first commitment period which runs from 2008 to 2012. The recent availability of 2009 emissions estimates for the EU and a limited number of countries broadens, in these cases, the basis of the assessment to two years of the five-year commitment period.
Read this report from the European Environment Agency here.

Disambiguating Lisbon. Growth, Employment and Social Inclusion in the Investment State

Op 21 juni 2010 keurde de Europese Raad het actieplan “EU 2020” goed, een strategie voor “duurzame, slimme en inclusieve groei” opgesteld door de Europese Commissie ter vervanging van de Lissabonstrategie. Meer dan halfweg in het Europese Jaar ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting en aan de vooravond van een Europese strategie, is het tijd om de balans van Lissabon op te maken en lering te trekken uit de fouten van het verleden.

Lees dit CSB rapport hier.

Bedrijven en onderwijs: partners voor een beter TSO en BSO

Bedrijven die behoefte hebben aan technologisch en technisch geschoold personeel worstelen vaak met het (goed) invullen van hun vacatures. Een aantal oorzaken zijn terug te vinden op de arbeidsmarkt zelf, bijvoorbeeld door minder gunstige werkvoorwaarden of door moeilijke arbeidsomstandigheden. Andere oorzaken zijn eerder te situeren in het onderwijssysteem en meer bepaald in het technisch en beroepsonderwijs (TSO en BSO). Om de knelpunten in het onderwijs te verhelpen kan het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren. De wil om dat te doen is er bij de bedrijven zeker, alleen weet men vaak niet hoe. Met deze publicatie willen we bedrijven (en andere arbeidsmarktactoren) eerst en vooral inzicht geven in de voornaamste knelpunten waar het TSO en het BSO mee te kampen hebben. Daarnaast willen wij duidelijk maken op welke vlakken bedrijven een bijdrage kunnen leveren om te komen tot een beter TSO en BSO.
Lees dit HIVA rapport hier.

You can raise productivity through R&D, but geography matters a lot

Why do local policymakers fight so hard to attract research and development labs to their area? This column provides a possible explanation. Using patent data, it finds a strong link between R&D and growth caused by knowledge spillovers between firms.
Read this article on VoxEu here.

A travail égal salaire inégal

Les différences de rémunération entre hommes et femmes persistent. Pour des raisons explicables et… inexplicables.
Lisez l'article dans LLB ici.

Les chiffres interpellants du certificat d’études de base

95,4 % de réussite en maths, 98,5 % en français et 99,2 % en éveil : les 6 es primaires ont cartonné en juin dernier. Mais la réussite est à 50 %, ce qui pose aussi question.
Lisez l'article dans LLB ici.